Integritetspolicy

Vi vet att du som kund och användare på hemsidan bryr dig om hur dina uppgifter registreras och delas. LeWa Sport förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och branschregler. Vi hanterar inte känsliga personuppgifter på hemsidan utan vi använder DIBS som ger dig som kund ett ytterligare skydd för dina personuppgifter.

LeWa Sport  kommer inte sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtyckt till detta eller det krävs enligt gällande lagstiftning. Vissa tekniska data samlas in automatiskt såsom webbläsarversion, operativsystem och hänvisningslänk. DIBS i sin tur erbjuder att spara dina kunduppgifter för att förenkla detta och framtida köp.

Vi observerar också dina klick på sidan. Detta är för att ge dig som kund den bästa tänkbara köpupplevelse. Dessa data lagras i sk cookies i din webbläsare enligt branschstandard. 

Samtycke för registrering av personlig data 

När du lägger en beställning hos Lewa Sport, behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. 

Kommer uppgifter att delas med tredje part? 

Dina uppgifter kommer att delas med Visma Spcs enligt vårt leverantörsavtal. Vi har tecknat biträdesavtal med dem. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut till tredjepart när valt betalsätt kräver att vi ska skicka dessa uppgifter vidare. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart. 

Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de?

Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas. Rätten att få tillgång till mina uppgifter Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via lena@lewasport.se eller 070-8793286, så hjälper vi dig.  

Hantering av personuppgifter 

Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen.